devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

synergykitVývoj mobilních aplikací na platformách Backend as a Service | 2015-07-01 | Zdrojak, android, facebook, mobilní vývoj, firebase, synergykit
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz