devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

synchronníRetrofit: synchronní a asynchronní požadavky | 2018-01-02 | vEnCa-X blog, android, programování, asynchronní, retrofit, synchronní
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz