devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

svnDeploy aplikace přes git | 2013-05-20 | Zdrojak, git, svn, csv
Commitujte jako profík! | 2012-10-31 | Zdrojak, git, svn, csv
Proč vyměnit Subversion za Git | 2011-11-12 | Daniel Kolman, svn, git
Proč jsem přešel z Mercurialu na Git | 2010-04-19 | Majda.cz, git, svn, csv
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz