devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

svn


Deploy aplikace přes git ∕ 2013-05-20 ∕ Zdroják, git, svn, csv
Commitujte jako profík! ∕ 2012-10-31 ∕ Zdroják, git, svn, csv
Proč vyměnit Subversion za Git ∕ 2011-11-12 ∕ Daniel Kolman, git, svn

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz