devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

study5 let studia na FI MUNI za mnou | 2018-09-06 | PetrJirasek.cz, life, study
5 let studia na FI MUNI za mnou | 2015-08-17 | PetrJirasek.cz, study, life
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz