devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

streamLog processing, 1. part – architecture overview | 2018-02-20 | YSofters, software craftsmanship, kafka, log, stream
Používáme Node.js streamy | 2014-09-12 | Zdrojak, javascript, node.js, stream
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz