devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

storage


Opera 10.5 přinese lokální úložiště z HTML5 | 2009-12-22 | HTML456, html5. opera, sql5, storage
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz