devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

statistikaBayesian bandit: a smart and cheap solution for A/B testing. | 2014-12-09 | Machine Learning Guru, statistika, testování
Probabilistic programming languages | 2014-11-23 | Machine Learning Guru, analýza dat, programovací jazyky, statistika
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz