devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

statistika


Bayesian bandit: a smart and cheap solution for A/B testing. ∕ 2014-12-09 ∕ Machine Learning Guru, statistika, testování
Probabilistic programming languages ∕ 2014-11-23 ∕ Machine Learning Guru, analýza dat, programovací jazyky, statistika

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz