devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

statistika


Bayesian bandit: a smart and cheap solution for A/B testing. ∕ 2014-12-09 ∕ Machine Learning Guru, testování, statistika
Probabilistic programming languages ∕ 2014-11-23 ∕ Machine Learning Guru, programovací jazyky, analýza dat, statistika

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz