devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

state management


MobX – javascript aplikace jako spreadsheet ∕ 2016-12-05 ∕ Zdroják, javascript, state management

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz