devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

state managementMobX – javascript aplikace jako spreadsheet | 2016-12-05 | Zdrojak, javascript, state management
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz