devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

startupWeb<element> – první vydání fullstack konference | 2019-02-20 | Zdrojak, pr články, ai, amp, docker, flutter.io, k8s, machine learning, node.js, startup, user experience
Jak na Lokalmarket.cz generujeme dynamické obrázky pro Facebook (og:image) | 2018-01-11 | Jakub Kulhan, solutions, programming, startup
Jak děláme startup | 2016-06-17 | Michal Haták, python, startup, elastic-beanstalk
I bez Heureky vám všechna data ukradnou | 2016-05-24 | Jakub Kulhan, ecommerce, startup
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz