devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

ssesHTML5 EventSource: Serverem zasílané události proudí nepřetržitě… | 2014-03-24 | Zdrojak, php, javascript, node.js, html5, překlady, sses
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz