devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

sses


HTML5 EventSource: Serverem zasílané události proudí nepřetržitě… ∕ 2014-03-24 ∕ Zdroják, php, javascript, node.js, html5, překlady, sses

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz