devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

srp


SOLID – (S)ingle Responsibility Principle ∕ 2018-04-23 ∕ Zdroják, různé, javascript, design ∕ podobné: #1

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz