devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

sql injectionSQL Injection pre každého | 2014-07-18 | Zdrojak, bezpečnost, databáze, sql injection
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz