devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

sport


Y Soft Hacking Sport ∕ 2016-01-11 ∕ YSofters, hackathon, events, books, czech hackathon, gymjuice, sli.do, sport

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz