devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

spdy


Front-end vývojáři, dejte si pozor na HTTP2! Mohli byste webům škodit. ∕ 2015-07-10 ∕ Zdroják, webdesign, http, http2

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz