devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

spdyFront-end vývojáři, dejte si pozor na HTTP2! Mohli byste webům škodit. | 2015-07-10 | Zdrojak, webdesign, spdy, http, http2
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz