devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

spánek


Sleeping patterns ∕ 2012-09-24 ∕ k47, programování, scala, obsah

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz