devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

spánek


Sleeping patterns ∕ 2012-09-24 ∕ k47, scala, programování, twitter, dev, spánek

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz