devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

sonar


Executing Gradle Sonar Runner from Bamboo ∕ 2015-03-20 ∕ YSofters, software craftsmanship, git, gradle ∕ podobné: #1, #2, #3, #4

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz