devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

sokobanPF 2019 | 2018-12-29 | YSofters, software craftsmanship, game, html5, sokoban, vue.js
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz