devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

snapshot-testing


The worry-free way to convert Coffeescript to JSX | 2017-03-13 | Vladimír Kriška, javascript, react, jest, snapshot-testing
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz