devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

smart


Cesta k chytré domácnosti ∕ 2020-12-09 ∕ Honza Břečka, smart, home

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz