devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

slides


Slidy: HTML5 APÍčka bez trička | 2011-04-10 | HTML456, html5, slides
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz