devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

slajdyStatická analýza v PHP | 2013-06-07 | Mirtes.cz, php, slajdy, statická analýza
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz