devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

slajdy


Statická analýza v PHP ∕ 2013-06-07 ∕ Mirtes.cz, php, slajdy, statická analýza

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz