devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

skrz


Zpracovaní obrázků na Skrz.cz ∕ 2015-03-18 ∕ Blog vývojářů Skrz.cz, skrz, dev, image resize
Zpracovaní obrázků na Skrz.cz ∕ 2015-03-18 ∕ Blog vývojářů Skrz.cz, skrz, dev, image resize

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz