devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

skripty


Sleeping patterns ∕ 2012-09-24 ∕ k47, programování, scala, obsah
Conway's game of life ∕ 2012-09-18 ∕ k47, programování, scala, obsah
Spellcheck ∕ 2012-09-10 ∕ k47, php, programování, obsah
Odkud jsou návštevníci 4chanu - skript ∕ 2012-07-14 ∕ k47, programování, obsah, dev
StripBot ∕ 2011-08-01 ∕ k47, programování, scala, obsah
Historie REPLu ∕ 2011-08-01 ∕ k47, programování, scala, obsah
Detekce duplicitních souborů ∕ 2011-08-01 ∕ k47, programování, scala, obsah

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz