devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

skript


Conway's game of life ∕ 2012-09-18 ∕ k47, scala, programování, skript
Spellcheck ∕ 2012-09-10 ∕ k47, php, programování, skript
Detekce duplicitních souborů ∕ 2011-08-01 ∕ k47, scala, skript

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz