devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

skriptConway's game of life | 2012-09-18 | k47, scala, programování, skript
Spellcheck | 2012-09-10 | k47, php, programování, skript
Detekce duplicitních souborů | 2011-08-01 | k47, scala, skript
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz