devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

single responsibility principleSOLID – (S)ingle Responsibility Principle | 2018-04-23 | Zdrojak, javascript, oop, různé, clean code, design, single responsibility principle, solid, srp
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz