devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

single responsibility principle


SOLID – (S)ingle Responsibility Principle ∕ 2018-04-23 ∕ Zdroják, různé, javascript, design

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz