devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

simulationJak se vyplatí kešování? | 2015-11-01 | Malé radosti enterprise developera, cache, java, simulation
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz