devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

simd


Bitonic sort ∕ 2021-07-06 ∕ 0xDEADBEEF, d, řazení, simd
Jak přesunout 1 až 16 bajtů do SIMD registru ∕ 2021-03-12 ∕ 0xDEADBEEF, simd
Rychlý průnik množin a Jaccardův index přes SIMD instrukce ∕ 2020-08-10 ∕ 0xDEADBEEF, algo, d, low level
Poznámka k Moorovu zákonu a rychlosti procesorů ∕ 2013-11-07 ∕ Funkcionálně.cz, cpu, paměť, simd

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz