devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

shortcutsChamsys MagicQ klávesové zkratky | 2017-09-16 | vEnCa-X blog, ostatní, chamsys, lightning, magicq, shortcuts
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz