devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

shopcamp


ShopCamp 2016 ∕ 2016-09-14 ∕ Medio.cz, medio interactive, analytika, e-shopy, easyreport, medio, přednášky, prezentace, shopcamp

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz