devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

serverless


Nový runtime pro Logic App integrační platformu vám umožní ji běžet i v on-premises ∕ 2020-09-24 ∕ Tomáš Kubica, serverless, logicapps ∕ podobné: #1, #2
PHP serverless application in AWS (part 1) ∕ 2020-01-20 ∕ Keboola Tech Blog, php, aws, keboola ∕ podobné: #1, #2, #3, #4
Flask + Serverless — API in AWS Lambda the easy way ∕ 2019-01-01 ∕ Michal Haták, python, aws, serverless ∕ podobné: #1, #2

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz