devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

senior


Moje cesta – Programátor těsně před čtyřicítkou ∕ 2017-01-18 ∕ Zdroják, různé, senior
Programátorem po čtyřicítce? Připravte se! ∕ 2016-11-04 ∕ Zdroják, různé, senior
Úvahy „starého“ programátora ∕ 2016-10-25 ∕ Zdroják, různé, překlady, senior
Deset přikázání neegoistického programování (Jak býti seniorním inženýrem 2) ∕ 2014-06-04 ∕ Zdroják, různé, překlady, senior
Jak býti seniorním inženýrem ∕ 2014-05-26 ∕ Zdroják, různé, překlady, senior

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz