devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

seniorMoje cesta – Programátor těsně před čtyřicítkou | 2017-01-18 | Zdrojak, různé, senior
Programátorem po čtyřicítce? Připravte se! | 2016-11-04 | Zdrojak, různé, senior
Úvahy „starého“ programátora | 2016-10-25 | Zdrojak, různé, překlady, senior
Deset přikázání neegoistického programování (Jak býti seniorním inženýrem 2) | 2014-06-04 | Zdrojak, různé, překlady, senior
Jak býti seniorním inženýrem | 2014-05-26 | Zdrojak, různé, překlady, senior
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz