devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

segmentaceSegmentace pomocí Enhanced Ecommerce | 2016-08-30 | Medio.cz, analytika, data workshop, enhanced ecommerce, google analytics, segmentace
Facebook představil své Analytics | 2015-03-26 | Medio.cz, konference, návštěvnost, facebook, nástroje, analytika, datová analytika, cross-device, customer lifetime value, kohorty, segmentace, sociální média
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz