devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

screenshotChrome: fullsize screenshot bez rozšíření | 2019-01-07 | Felix DevBlog, chrome, screenshot
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz