devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

screenshot


Chrome: fullsize screenshot bez rozšíření ∕ 2019-01-07 ∕ Felix DevBlog, chrome, screenshot

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz