devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

scala


Scala 3 a klíčové slovo inline ∕ 2021-06-02 ∕ 0xDEADBEEF, scala
Samooptimalizující se kolekce ∕ 2020-10-15 ∕ 0xDEADBEEF, scala, ds
Java, Scala, D, Javascript, PHP a regulární výrazy #8 ∕ 2020-10-09 ∕ 0xDEADBEEF, php, javascript, java
Rekurze, regexy a kombinátory parserů ∕ 2020-09-07 ∕ 0xDEADBEEF, scala, regex
Scala: mutable a immutable mapy ∕ 2020-01-14 ∕ 0xDEADBEEF, scala, jvm
Porovnání Javy a Scaly v porovnávání ∕ 2019-12-20 ∕ 0xDEADBEEF, java, scala, jvm
Scala, mapy a čítače ∕ 2019-05-21 ∕ 0xDEADBEEF, scala, benchmark
Další novinky ve Scale 2.13 ∕ 2019-05-13 ∕ 0xDEADBEEF, scala, api, ds
Parciální funkce ve Scale a dvojité vyhodnocování ∕ 2019-04-14 ∕ 0xDEADBEEF, scala, regex
Java, Scala a regulární výrazy #6 - znovupoužití Matcher objektu ∕ 2019-01-26 ∕ 0xDEADBEEF, java, scala, regex
Monoid ∕ 2017-05-29 ∕ Funkcionálně.cz, scala, funkcionální programování
Výsledky: Technologie na českém webu ∕ 2016-05-13 ∕ Zdroják, různé, php, javascript
Our ODC Analyzer Tool Open-Sourced ∕ 2016-02-29 ∕ YSofters, scala, security, gradle
FindSecurityBugs in Amsterdam (Black Hat) ∕ 2016-01-27 ∕ YSofters, java, scala, security
I ve Scale se dá psát rychlý generický kód za použití typeclass ∕ 2015-12-12 ∕ Funkcionálně.cz, scala, jvm, vm
Jaccardovo tajemství - jak počítat podobnost množin pomalu, jak ji počítat rychle a jak při výpočtu podvádět ∕ 2015-12-08 ∕ Funkcionálně.cz, scala, algo, ds
Generování kódu za běhu (ve Scale) ∕ 2015-07-20 ∕ Funkcionálně.cz, scala
Y Soft Technology Hour – 1st year anniversary! ∕ 2015-04-08 ∕ YSofters, scala, technology hour, akka
V čem je Scala jiná než Java (a PHP) ∕ 2014-07-09 ∕ Zdroják, různé, php, java
JVM: Epizoda V – Paměť vrací úder ∕ 2013-07-11 ∕ Funkcionálně.cz, java, scala, paměť
JVM a pohled objektům pod sukně ∕ 2013-06-04 ∕ Funkcionálně.cz, java, scala, paměť
Scala - Novinky ve verzi 2.10 ∕ 2013-05-24 ∕ Funkcionálně.cz, scala
Rekurzivní sizeOf pro JVM ∕ 2013-05-06 ∕ Funkcionálně.cz, java, scala, paměť
Async SQL ∕ 2013-04-26 ∕ Funkcionálně.cz, scala, db
Anorm ∕ 2013-04-22 ∕ Funkcionálně.cz, scala, db
Velikost objektů na JVM - Scala a specialiazce polí ∕ 2013-02-20 ∕ Funkcionálně.cz, scala, paměť, jvm
Velikost objektů na JVM - Scala @specialized ∕ 2013-01-30 ∕ Funkcionálně.cz, scala, paměť, jvm
Velikost objektů v Javě - mapy ∕ 2013-01-25 ∕ Funkcionálně.cz, java, scala, paměť
SLICK ∕ 2013-01-25 ∕ Funkcionálně.cz, scala, db
Play! framework ∕ 2012-12-16 ∕ Funkcionálně.cz, java, scala, web
lift-json ∕ 2012-11-22 ∕ k47, programování, scala, obsah
XPath.scala ∕ 2012-11-11 ∕ k47, programování, scala, obsah
Sleeping patterns ∕ 2012-09-24 ∕ k47, programování, scala, obsah
Scala - líné parametry, líné závislosti a líné proxy ∕ 2012-09-24 ∕ k47, programování, scala, obsah
Conway's game of life ∕ 2012-09-18 ∕ k47, programování, scala, obsah
Srovnání Scala.xml, Anti-xml a XPath ∕ 2012-06-18 ∕ k47, programování, scala, obsah
Atrox\Arr ∕ 2012-06-18 ∕ k47, php, programování, scala
Scala - konverze TupleN na case class ∕ 2012-03-23 ∕ k47, programování, scala, obsah
Scala - Booleovská kompozice funkcí ∕ 2012-03-23 ∕ k47, programování, scala, obsah
Kleisli arrow ∕ 2012-03-23 ∕ k47, programování, scala, obsah
Scala - String interpolation ∕ 2012-02-09 ∕ k47, programování, scala, obsah
Projekt Chanminer - implementace ∕ 2011-10-21 ∕ k47, programování, scala, obsah
StripBot ∕ 2011-08-01 ∕ k47, programování, scala, obsah
Rozdělení velkých tříd ve Scale ∕ 2011-08-01 ∕ k47, programování, scala, obsah
Historie REPLu ∕ 2011-08-01 ∕ k47, programování, scala, obsah
Detekce duplicitních souborů ∕ 2011-08-01 ∕ k47, programování, scala, obsah
ScalaQuery ∕ 2011-06-23 ∕ k47, programování, scala, obsah
Scala - trait Dynamic ∕ 2011-06-23 ∕ k47, programování, scala, obsah
Kompozice monád & Option ∕ 2011-06-23 ∕ k47, programování, scala, obsah
Scala - články ∕ 2011-06-07 ∕ k47, programování, scala, obsah
Scala - pattern matching ∕ 2011-06-07 ∕ k47, programování, scala, obsah
Scala - Pattern matching a regulární výrazy ∕ 2011-06-07 ∕ k47, programování, scala, obsah
Go třídy ve Scale ∕ 2011-06-07 ∕ k47, programování, scala, obsah
Ceylon Project ∕ 2011-06-07 ∕ k47, programování, java, scala
Operace Tripkodér ∕ 2011-02-21 ∕ k47, php, programování, scala
Scala type bounds vs. C# constraints on type parameters ∕ 2011-02-18 ∕ k47, programování, scala, obsah
Scala - typově bezpečné eventy ∕ 2011-02-18 ∕ k47, programování, scala, obsah
Scala for expression vs. C# LINQ ∕ 2011-02-13 ∕ k47, programování, scala, obsah
Scala - tranzitivita implicitních konverzí ∕ 2011-02-07 ∕ k47, programování, scala, obsah
Scala - gimmicks ∕ 2011-02-07 ∕ k47, programování, scala, obsah
Scala - metody ála Smalltalk ∕ 2011-02-06 ∕ k47, programování, java, scala
Scala - kratší implicitní konverze ∕ 2011-01-25 ∕ k47, programování, scala, obsah
Scala - přednášky ∕ 2011-01-19 ∕ k47, programování, java, scala
Scala versus C# 4.0 - Strukturální typy versus Dynamic member lookup ∕ 2011-01-07 ∕ k47, programování, java, scala
Scala - klasický for cyklus ∕ 2011-01-03 ∕ k47, programování, scala, obsah
Scala - dynamický jazyk ∕ 2011-01-03 ∕ k47, programování, scala, obsah
Scala - operátor mocniny ∕ 2010-12-21 ∕ k47, programování, scala, obsah
Scala - několik video-úvodů do jazyka ∕ 2010-12-15 ∕ k47, programování, java, scala
Scala - Zřetězené porovnávání ∕ 2010-12-13 ∕ k47, programování, scala, obsah
Java boilerplate vs. Scala ∕ 2010-12-09 ∕ k47, programování, java, scala
Scala - postfixový if ∕ 2010-12-08 ∕ k47, programování, scala, obsah
Scala Elvis operator ∕ 2010-11-25 ∕ k47, programování, scala, obsah
Nette BC breaks ∕ 2010-11-23 ∕ k47, programování, nette, scala

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz