devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

scalaScala, mapy a čítače | 2019-05-21 | 0xDEADBEEF, scala, benchmark
Další novinky ve Scale 2.13 | 2019-05-13 | 0xDEADBEEF, scala, api, ds
Parciální funkce ve Scale a dvojité vyhodnocování | 2019-04-14 | 0xDEADBEEF, scala, regex
Java, Scala a regulární výrazy #6 - znovupoužití Matcher objektu | 2019-01-26 | 0xDEADBEEF, java, scala, regex
Monoid | 2017-05-29 | Funkcionálně.cz, funkcionální programování, scala
Výsledky: Technologie na českém webu | 2016-05-13 | Zdrojak, nette, php, javascript, node.js, java, asp & net, python, scala, twig, typescript, jquery, perl, django, různé, knihovny a frameworky, spring, meteor, angularjs, symfony, react, go, programovací jazyky, ruby on rails, web.py, c, drupal, ruby, .net, actionscript, bash, cakephp, codeigniter, flask, google closure, gorilla, haskell, joomla, kohana, kotlin, laravel, phalcon, powershell, signalr, silex, sinatra, slim, socket.io, vue.js, yii, zend framework
Our ODC Analyzer Tool Open-Sourced | 2016-02-29 | YSofters, scala, security, open source, gradle, owasp dependency check
FindSecurityBugs in Amsterdam (Black Hat) | 2016-01-27 | YSofters, java, scala, security, conference, events, findbugs
I ve Scale se dá psát rychlý generický kód za použití typeclass | 2015-12-12 | Funkcionálně.cz, jvm, scala, vm
Jaccardovo tajemství – jak počítat podobnost množin pomalu, jak ji počítat rychle a jak při výpočtu podvádět | 2015-12-08 | Funkcionálně.cz, scala, algo, ds
Generování kódu za běhu (ve Scale) | 2015-07-20 | Funkcionálně.cz, scala
Y Soft Technology Hour – 1st year anniversary! | 2015-04-08 | YSofters, scala, akka, technology hour, reactive
V čem je Scala jiná než Java (a PHP) | 2014-07-09 | Zdrojak, php, java, scala, různé, programovací jazyky
JVM: Epizoda V – Paměť vrací úder | 2013-07-11 | Funkcionálně.cz, java, jvm, paměť, scala
JVM – pohled objektům pod sukně | 2013-06-04 | Funkcionálně.cz, java, jvm, paměť, scala
Scala – novinky ve verzi 2.10 | 2013-05-24 | Funkcionálně.cz, scala
Rekurzivní sizeOf pro JVM | 2013-05-06 | Funkcionálně.cz, java, jvm, paměť, scala
Async SQL | 2013-04-26 | Funkcionálně.cz, java, scala, db
Anorm | 2013-04-22 | Funkcionálně.cz, scala, db
lift-json | 2012-11-22 | k47, scala, hack, xml, json, data
XPath.scala | 2012-11-11 | k47, scala, xml, xpath, parsování
Scala - líné parametry, líné závislosti a líné proxy | 2012-09-24 | k47, scala, programování, hack, dev
Sleeping patterns | 2012-09-24 | k47, scala, programování, twitter, dev, spánek
Conway's game of life | 2012-09-18 | k47, scala, programování, skript
Srovnání Scala.xml, Anti-xml a XPath | 2012-06-18 | k47, scala, xml, data, xpath
Atrox\\Arr | 2012-06-18 | k47, php, scala
Scala - konverze TupleN na case class | 2012-03-23 | k47, scala, programování
Scala - Booleovská kompozice funkcí | 2012-03-23 | k47, scala, programování, hack
Kleisli arrow | 2012-03-23 | k47, scala, scalaz
Scala - String interpolation | 2012-02-09 | k47, scala, programování
Projekt Chanminer - implementace | 2011-10-21 | k47, scala, databáze, projekty
Rozdělení velkých tříd ve Scale | 2011-08-01 | k47, scala
Detekce duplicitních souborů | 2011-08-01 | k47, scala, skript
StripBot | 2011-08-01 | k47, scala, twitter, projekty, groovy
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz