devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

satismeterNet Promoter Score – míra spokojenosti zákazníků | 2016-10-25 | Medio.cz, internetový marketing, analytika, net promoter score, satismeter
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz