devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

sassVyvíjíme hybridní aplikace v Ionicu: Struktura, prototypování a nasazení do telefonu | 2015-08-10 | Zdrojak, javascript, android, css, html, ios, mobilní vývoj, apache cordova, sass, ionic
Ušetřete spoustu času při front-end vývoji | 2014-08-25 | Zdrojak, css, webdesign, compass, css framework, css preprocesory, css3, libsass, sass
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz