devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

rychlost


Progresivní webové aplikace, díl II. — Jak zlepšit performance metriky a fungovat i offline? ∕ 2020-10-14 ∕ Frontend Garden, článek, rychlost, pwa
Progresivní webové aplikace — co to je a kdy má smysl se o to zajímat? ∕ 2019-12-03 ∕ Frontend Garden, článek, rychlost, pwa
Profilování PHP aplikací pomocí Blackfire ∕ 2017-04-06 ∕ Zdroják, php, výkon, rychlost
Zvyšte rychlost vašeho JS kódu ∕ 2014-06-06 ∕ Zdroják, javascript, výkon, rychlost

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz