devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

rxjsPotřebujeme Flux? | 2015-03-16 | Zdrojak, javascript, react, flux, immutable-js, rxjs
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz