devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

rubyProvisioning with Chef | 2017-12-15 | YSofters, software craftsmanship, chef, dsl, ruby
Výsledky: Technologie na českém webu | 2016-05-13 | Zdrojak, nette, php, javascript, node.js, java, asp & net, python, scala, twig, typescript, jquery, perl, django, různé, knihovny a frameworky, spring, meteor, angularjs, symfony, react, go, programovací jazyky, ruby on rails, web.py, c, drupal, ruby, .net, actionscript, bash, cakephp, codeigniter, flask, google closure, gorilla, haskell, joomla, kohana, kotlin, laravel, phalcon, powershell, signalr, silex, sinatra, slim, socket.io, vue.js, yii, zend framework
Úvod do Vagrantu | 2015-08-21 | Zdrojak, nástroje, různé, nã¡stroje, ruby, vagrant
Úvod do Vagrantu | 2015-08-21 | Zdrojak, nástroje, různé, nã¡stroje, ruby, vagrant
Rails Girls – Brno 2014 | 2014-12-09 | YSofters, red hat, rails, events, ruby, y soft
Invitation: Rails Girls Brno 2014 | 2014-11-10 | YSofters, rails, events, ruby
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz