devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

ruby on railsVýsledky: Technologie na českém webu | 2016-05-13 | Zdrojak, nette, php, javascript, node.js, java, asp & net, python, scala, twig, typescript, jquery, perl, django, různé, knihovny a frameworky, spring, meteor, angularjs, symfony, react, go, programovací jazyky, ruby on rails, web.py, c, drupal, ruby, .net, actionscript, bash, cakephp, codeigniter, flask, google closure, gorilla, haskell, joomla, kohana, kotlin, laravel, phalcon, powershell, signalr, silex, sinatra, slim, socket.io, vue.js, yii, zend framework
Railsgirls: aký bol kurz programovania pre ženy | 2014-08-15 | Zdrojak, recenze, různé, rails, ruby on rails
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz