devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

rozhovoryTrocha architektury od Roberta C. Martina | 2016-09-02 | Zdrojak, překlady, rozhovory
Roman Kabelka – informatiku můžete studovat i poslepu | 2014-07-07 | Zdrojak, přístupnost, studium, rozhovory
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz