devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

rozhovorCZ Podcast 75 Errata | 2013-04-02 | DevBlog.cz, php, javascript, bezpečnost, vývoj, nezařazené, czpodcast, rozhovor, skoleni
Párové programování | 2012-03-25 | Think forth, rozhovor, techniky
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz