devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

rozhovor


Konzultanta potřebujete najmout předtím, než víte, že ho potřebujete. Velký rozhovor s Harrym Robertsem ∕ 2019-10-01 ∕ Frontend Garden, článek, rozhovor
CZ Podcast 75 Errata ∕ 2013-04-02 ∕ DevBlog.cz, php, javascript, vývoj
Párové programování ∕ 2012-03-25 ∕ Think forth, techniky, rozhovor

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz