devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

rocni-prehledPřehled toho nejdůležitějšího z roku 2018 | 2019-01-02 | Zdrojak, různé, rocni-prehled
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz