devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

retrofit


Debugování Retrofit požadavků | 2018-10-11 | vEnCa-X blog, android, debug, log, okhttp, retrofit
Retrofit: synchronní a asynchronní požadavky | 2018-01-02 | vEnCa-X blog, android, programování, asynchronní, retrofit, synchronní
Android: Retrofit | 2017-10-28 | vEnCa-X blog, android, api, retrofit
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz