devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

retrofit


Debugování Retrofit požadavků ∕ 2018-10-11 ∕ vEnCa-X blog, android, log, retrofit
Retrofit: synchronní a asynchronní požadavky ∕ 2018-01-02 ∕ vEnCa-X blog, programování, android, retrofit
Android: Retrofit ∕ 2017-10-28 ∕ vEnCa-X blog, android, api, retrofit

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz