devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

restThe frameworkless application | 2019-01-31 | Jiří Pudil, api, frameworkless, middlewares, php, rest, slimfw, software-architecture
Modelování REST APIs | 2015-06-01 | Zdrojak, javascript, node.js, rest, rest api, model-driven development, javascript, model-driven development, node.js, rest, rest api
REST API: CORS | 2015-02-26 | Michal Vyšinský, ajax, rest, notes
REST API: CORS | 2015-02-26 | Michal Vyšinský, notes, ajax, rest
First Technology Hour in 2015 | 2015-01-06 | YSofters, api, iphone, rest, technology hour
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz