devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

report


Python Programmers Wanted ∕ 2018-05-07 ∕ Think forth, report
Design Svobodné firmy ∕ 2012-04-26 ∕ Think forth, úvaha, report
CodeRetreat – Závěrečná retrospektiva ∕ 2012-01-03 ∕ Think forth, report
Coderetreat – Praha 2011 ∕ 2011-12-22 ∕ Think forth, report

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz