devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

reportPython Programmers Wanted | 2018-05-07 | Think forth, report
Design Svobodné firmy | 2012-04-26 | Think forth, úvaha, report
CodeRetreat – Závěrečná retrospektiva | 2012-01-03 | Think forth, report
Coderetreat – Praha 2011 | 2011-12-22 | Think forth, report
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz