devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

reflectionJak uhlídat závislosti ve velké aplikaci | 2011-09-11 | Daniel Kolman, visual studio, mvc, clean code, reflection
StructureAssertions – knihovna pro testování závislostí | 2011-09-11 | Daniel Kolman, clean code, design, nuget, reflection
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz