devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

reflection


Jak uhlídat závislosti ve velké aplikaci ∕ 2011-09-11 ∕ Daniel Kolman, visual studio, mvc, clean code
StructureAssertions – knihovna pro testování závislostí ∕ 2011-09-11 ∕ Daniel Kolman, design, clean code, reflection

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz