devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

refactoring


Pojmenované konstruktory v PHP ∕ 2017-06-14 ∕ Jan Machala, php, refactoring, design-patterns
Deprese softwarových vývojářů ∕ 2014-03-12 ∕ Mirtes.cz, obecné, testing, benchmarks

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz