devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

řečkoviceSlides from talk Mobile Applications | 2016-04-28 | YSofters, android, ios, events, řečkovice
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz