devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

řečkovice


Slides from talk Mobile Applications ∕ 2016-04-28 ∕ YSofters, android, ios, events, řečkovice

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz