devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

ratchet


Cordova, Ratchet a Angular – mobilní aplikace rychle a jednoduše ∕ 2014-08-01 ∕ Zdroják, javascript, android, mobilní vývoj

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz