devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

ratchetCordova, Ratchet a Angular – mobilní aplikace rychle a jednoduše | 2014-08-01 | Zdrojak, javascript, android, angularjs, mobilní vývoj, apache cordova, ratchet
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz